Perspectief tekenen.

Perspectief tekenen.

Perspectief tekenen  is niet te doen als je niet weet hoe het moet. Je kunt het alleen leren als je weet wat perspectief is en wat het doet vanuit je gezichtspunt. Ik ga je leren hoe je kunt tekenen in perspectief.

perspectief tekening prive.jpg
Straatje. Tekening geïnspireerd van andere tekening. Maker originieel onbekend (Afbeelding: hobby-handig)

Wat is een gezichtspunt?

Een gezichtspunt is de richting waar je naar kijkt. Wat jouw ogen zien is je gezichtspunt.

Perspectief wat is dat?

Perspectief geeft de diepte aan van je gezichtspunt. Dus alles wat veraf is zie je kleiner en alles wat dichtbij is, zie je groter. Je gezichtspunt is altijd de horizon, of je nu op een hoog gebouw staat of op de grond ligt.

Als je om je heen kijkt dan zul je merken dat niet alle lijnen verticaal en horizontaal zijn. Overal kom je schuine lijnen tegen. Dit kun je vooral zien in de polder, denk aan hekken of een bomenrij langs de weg die steeds kleiner worden in de verte. Dit zijn lijnen die verdwijnen naar een verdwijnpunt die altijd op de hoogte staan van de horizon.

Alle lijnen onder de horizon zullen naar boven verdwijnen en alle lijnen boven de horizon zullen naar beneden verdwijnen zodat ze allemaal eindigen op de verdwijnpunten.

Perspectief heeft alles te maken met een verdwijnpunt.

Wat is een verdwijnpunt in perspectief?

Een verdwijnpunt is een punt waar alles samen komt in de horizon. De horizon ligt precies tussen land en lucht of water en lucht. Het punt waar je niet meer verder kunt kijken is het verdwijnpunt.

eenpuntsperspectief foto- tobias-jelskov-cnhyeRLe301-unsplash.jpg
Foto van een eenpuntsperspectief. (Afbeelding: Tobias Jelskov / unsplash)

Hoe teken je perspectief?

Perspectief teken je met behulp van perspectieflijnen, verdwijnpunten, de horizon en de standplaats van je gezichtspunt. Dat klinkt ingewikkeld maar dat is het niet als je het eenmaal door hebt.

Je kunt tekenen in eenpuntsperspectief, tweepuntsperspectief of een driepuntsperspectief.

Wat is het verschil tussen eenpunts-, tweepunts-, en driepuntsperspectief?

Laten we zeggen dat je een gebouw wilt tekenen. In de volgende verschillende perspectiefpunten laat ik je zien wat er met het gebouw gebeurt als je je gezichtspunt veranderd.

Eenpuntsperspectief:

Een eenpuntsperspectief is dat je tekent met één verdwijnpunt. Je staat recht voor het gebouw en de voorkant van het gebouw ziet eruit als een vierkant met horizontale en verticale lijnen. Zolang je hier recht voor blijft staan zul je dit blijven zien. Stap je nu een paar passen opzij en je blijft in dezelfde richting kijken dan zul je zien dat de zijkant van het gebouw zichtbaar word. De horizontale lijnen zijn bij de zijkant van het gebouw schuin, deze lopen weg in het verdwijnpunt.

Hier leg ik uit hoe je dat doet:

prive tekening gezichtspunt.jpg
Gezichtspunt. (Afbeelding: hobby-handig)

In figuur 1 zie je de groene horizontale lijn A-B, dit is de horizon. D-E-F-G vormen de voorkant. Meer zul je vanuit dit gezichtspunt ook niet zien. In 1A zie je van bovenaf hoe de kijkrichting is van het gezichtspunt.

prive tekening van gezichtspunt van gebouw.jpg
Zijaanzicht gebouw. (Afbeelding: hobby-handig)

In Figuur 2 is er verdwijnpunt C getekend. Zodra je dus de stappen opzij gezet hebt en je kijkt in dezelfde richting, zoals in figuur 2A van bovenaf te zien is, dan zie je de zijkant van het gebouw. Nadat je dus de horizon A-B hebt getekend evenals het vierkant D-E-F-G kun je de zijkanten intekenen met behulp van het verdwijnpunt C. Verbind hierbij de hoeken G en D met punt C en bepaal dan met een verticale lijn H-I de lengte van het gebouw.

prive tekening ingetekende ramen en deur in eenpuntsperspectief.jpg
Deuren en ramen in een eenpuntsperspectief. (Afbeelding: hobby-handig)

Als je er ramen en een deur in wilt tekenen dan teken je deze op dezelfde wijze als het vlak waarin ze komen. Dus in het vlak D-E-F-G wordt alles wat je daar wilt tekenen in horizontale en verticale lijnen ingetekend. In vlak D-G-H-I worden alle horizontale lijnen bepaald door verdwijnpunt C. Verticale lijnen blijven verticaal.

eenpuntsperspectief foto-obro-ohGJiOSErJ8-unsplash.jpg
Eenpuntsperspectief. (Afbeelding Obro / unsplash)

Tweepuntsperspectief:

Een tweepuntsperspectief heeft twee verdwijnpunten. Dus als je naar de hoek van het gebouw zou lopen en je kijkt ook naar de hoek van het gebouw dan zul je zien dat ook de horizontale lijnen van de voorkant nu lichtjes schuin weglopen in een ander verdwijnpunt. Dit is dus een tweepuntsperspectief, deze teken je zo:

prive tekening van een gezichtspunt als je schuin op de hoek van een gebouw staat.jpg
Tekening Tweepunts perspectief. (Afbeelding: hobby-handig)

Teken de horizon A-B. Plaats aan de buitenkant van de horizon de verdwijnpunten C en K. Teken lijn G-D in, dit is de hoogte van je gebouw. Vanuit deze lijn trek je lijnen naar de verdwijnpunten. G-C, D-C, G-K en D-K. Nu kun je met behulp van verticale lijnen H-I en F-E de breedte en lengte bepalen.Nu heb je je gebouw getekend in tweepuntsperspectief.

prive tekening, ingetekende ramen en deuren in tweepuntsperspectief.jpg
Ingetekende ramen en deuren in een tweepuntsperspectief. (Afbeelding: hobby-handig)

Ook hier geld teken je er ramen en deuren in dan zullen deze lijnen exact hetzelfde lopen als het vlak waar ze ingetekend zijn. Alle verticale lijnen blijven hetzelfde, alle horizontale lijnen lopen naar de verdwijnpunten toe. In vlak D-E-F-G naar verdwijnpunt K, in vlak D-G-H-I naar verdwijnpunt C.

 

perspectief tekening prive.jpg
Schets tweepuntsperspectief. (Afbeelding: hobby-handig)

Driepuntsperspectief:

Bij een driepuntsperspectief heb je hetzelfde gezichtspunt van het tweepuntsperspectief maar lig je of op de grond (kikvorsperspectief) of zit je in een helikopter (vogelperspectief). Doordat je naar beneden of omhoog naar de kubus kijkt dan zul je zien dat ook de verticale lijnen van het gebouw aan de voorkant schuin lopen. Bij kikvorsperspectief lopen de verticale lijnen naar boven smaller toe en bij vogelperspectief lopen ze naar boven breder uit. Hoe hoger of lager je gezichtspunt is hoe schuiner deze lijnen gaan worden.

perspectief foto-keith-misner-v99IFTVp_ws-unsplash.jpg
Waanzinnig mooie foto van driepuntsperspectief. (Afbeelding: Keith Misner / unsplash)

Een driepuntsperspectief teken je zo:

Kikvorsperspectief:

prive tekening van een kikvorsperspectief.jpg
Kikvorsperspectief. (Afbeelding: hobby-handig)

Teken weer horizon A-B. Teken De verticale lijn D-G in, deze bepaald de hoogte van het gebouw. Verbind de punten G en D met verdwijnpunten C en K. Teken perspectiefpunt J bovenaan je papier door de lijn D-G door te trekken naar boven. Ik noem punt J even een perspectiefpunt omdat deze niet zoals de horizontale verdwijnpunten op de horizon ligt. Bepaal de lengte en breedte van het gebouw door punt I en punt E te plaatsen en verbind deze met perspectiefpunt J.

prive tekening van ramen en deuren in kikvorsperspectief.jpg
Ingetende ramen en deur in kikvorsperspectief. (Afbeelding: Hobby-handig)

Ook hier geldt dat je alle ramen en deuren intekent zoals het vlak waar ze in komen te staan. Hierbij zijn ook de verticale lijnen schuin, dus die volgen punt J. De horizontale lijnen volgen verdwijnpunt C in het vlak D-G-H-I en verdwijnpunt K in het vlak D-E-F-G.

perspectief foto-anders jilden-TZCehSn-T-o-unsplash.jpg
Foto Kikvorsperspectief. (Afbeelding: Anders Jilden / Unsplash)

Vogelperspectief:

prive tekening van een vogelperspectief
Tekening vogelperspectief. (Afbeelding: hobby-handig)

 

Teken een horizon A-B. Teken deze hoog in, je gebouw moet onder de horizon liggen wil dit werken anders kun je nooit op het gebouw kijken. Zet de verdwijnpunten C en K in.Teken punt G-D laag in onder de horizon. Dit wordt de hoogte van je gebouw. Vanuit kikvors-, en vogelperspectief lijken je gebouwen altijd hoger dan ze in werkelijkheid zijn. Dit komt door je gezichtspunt die veel lager of hoger ligt dan de staande positie. Verbind de punten G en D weer met de verdwijnpunten C en K. Bepaal de breedte en lengte van je gebouw met behulp van de punten H en F. Teken de lijn G-D door naar beneden en plaats perspectiefpunt J. Trek de punten H en F naar punt J, Op het kruispunt van lijn H-J zet je punt I. En op kruispunt van lijn F-J zet je punt E. Dit zijn de zijkanten van het gebouw. Verbind punt H met verdwijnpunt K en punt F met verdwijnpunt C. Deze lijnen kruizen elkaar en hierdoor is het dak gevormd.

prive tekening van ramen en deuren in vogelperspectief.jpg
Ingetekende ramen en deur in kikvorsperspectief. (Afbeelding: hobby-handig)

Ramen en deuren worden net zoals alle andere voorbeelden weer getekend zoals de zijkanten van het gebouw zich voordoen. De verticale lijnen volgen perspectiefpunt J. De horizontale lijnen volgen de verdwijnpunten C en K.

Tip:

Als je je verdwijnpunten en perspectiefpunt op je tekenpapier zet dan krijg je een heleboel vervorming omdat de punten dicht bij elkaar liggen. Wil je dit effect minder dramatisch dan zul je je verdwijnpunten en perspectiefpunt buiten je tekening moeten plaatsen. Dit kun je makkelijk doen door b.v. recyclepapier onder je tekening te leggen b.v. krantenpapier en je tekenpapier vast te zetten met een stukje washitape. Zet op de krant je verdwijn-, en perspectiefpunt.

Hoe teken je herhalende vormen in perspectief?

Herhalende vormen die evenwijdig uit elkaar staan, zoals een hekje of schuttingpalen, zijn natuurlijk met de hand in te tekenen maar wil je het er zo goed mogelijk uit laten zien, dan is er een simpele methode om na te gaan wanneer de volgende paal geplaatst moet worden in perspectief.

Door het perspectief lijken de palen steeds dichter bij elkaar te staan.

Dit doe je zo:

prive tekening van perspectief tekenen herhalingen.jpg
Herhalende vormen in perspectief. (Afbeelding: hobby-handig)

Teken een horizon A-B. Zet daar een verdwijnpunt in C. Teken 2 diagonale lijnen vanuit C, C-D en C-E. Teken de 1e paal in en daarna de 2e. Dit is de bepalende afstand die we gaan intekenen.

Trek een horizontale lijn vanaf de onderkant van de 2e paal, F-G. Trek nu lijnen van D naar G en F naar E, dit vormt een kruis. Op het middelpunt van dit kruis teken je een lijn naar verdwijnpunt C. Het kruispunt van deze lijn noemen we H. Teken nu een lijn vanaf D dwars door H, dit wordt punt I. Vanaf punt I trek je een horizontale lijn naar de lijn D-C en daar hebben we het volgende plaats bepaald voor de 3e paal J. Op de kruising van lijn J-I zetten we punt K. Trek weer een lijn vanaf punt D dwars door K en we hebben punt L. Trek weer een horizontale lijn van L naar de lijn D-C en we hebben het 4e paal.

Door steeds een lijn te trekken vanaf D door de kruising die ontstaat met de horizontale lijnen bepaal je steeds de plaats voor de volgende paal.

Hoe teken je ronde vormen in perspectief?

Je kunt dit zeer ingewikkeld gaan berekenen of je gebruikt de kruismethode. Hierbij teken je een cirkel in een vierkant, wat een stuk makkelijker is dan uit de losse pols. Ook hierbij gaat het beter als je het vaker doet. Dit doe je zo:

prive tekening ronde vormen in perspectief
Simpele manier om ronde vormen te tekenen in perspectief. (Afbeelding: hobby-handig)

Teken eerst een vierkant met behulp van je verdwijnpunt. Zet zowel horizontaal en verticaal en diagonaal lijnen in het raam. Let op dat je bij de tweepuntsperspectief wel de horizontale lijn weg laat lopen naar het verdwijnpunt. En bij de driepuntsperspectief ook de verticale lijnen. Nu heb je diverse punten in het raam zodat je er vrij simpel een rond raam in kunt schetsen.

Ik hoop dat perspectief tekenen een stuk duidelijker is geworden!

Nog een heel mooi filmpje voor als je al wat geoefend hebt en je wilt een mooi huis tekenen, zie je hier.

Een paar leuke oefeningen zijn:

Zoek plaatjes op uit de krant of tijdschrift en bepaal met je stift de verdwijnpunten of loop door je huis en bekijk je meubels vanaf diverse standpunten, zo leer je wat gezichtspunten doen.

Veel succes allemaal!

Heb je nog vragen, stuur me een mail!

Lees ook:

Beter leren tekenen
Tekenen met grafietpotloden
Grafietpotloden
Het tekenen van licht en schaduw
Slagschaduw tekenen

Misschien vind je dit ook nog leuk:

Kleuren
Cookie en Chippie
Diamond painting
Lego bouwsteentjes
Finished coloring book pages
Mandala’s kleuren